Kalender for Sejlerskolen i Køge Sejlklub 2017.

Dette er en oversigt over de aktiviteter man kan forvente i årets løb.
Når de endelige datoer er fastlagt vil de blive annonceret her !!

Februar:
13. februar. Kl.19.00 opstartsmøde for instruktører, 2. års elever og gl. elever.
På mødet blev Bent Knudsen valgt som ny leder af Sejlerskolen. 

April:
3. april kl. 19.00 informationsmøde med indskrivning af nye medlemmer 2017.
Uge 16. (ugen efter Påske) klargøring og søsætning af skolebåde.
Slutningen af uge 16 master på bådene og tilrignig.
xx. april standerhejsning i Sejlklubben.
26. april. For dem med interesse for kapsejlads er der Dommer og Regelmøde kl. 19:00.

Maj:
1. maj skolesejlads starter.

Juni:
Skolesejlads.
3,4 og 5. juni. Tursejlads til Dragør. Skipper møde 1/6/2017 kl. 19:00 i KMS.
17-18. juni. Midsommertur. Skipper møde 15/6/2017 kl. 19:00 i KMS. 

Juli:
Sommerferie.
 
August:
Skolesejlads fortsætter.
12-13. august. Familietur. Skipper møde 10/08/2017 kl. 19:00 i KMS. 
 
September:
9-10. september. Efterårstur. Skipper møde 10/08/2017 kl 19:00 i KMS.
24. september. Sejlerskolen deltager i KjS 30 sm. kapsejlads.
Uge 38 duelighedsprøver for 2. års elever.
 
Oktober: 
Primo oktober - afrigning af skolebådene som tages på land.
xx. okt. Standernedhaling i Sejlklubben.

Novenber:
xx. nov. Sæsonafslutning for sejlerskolen med uddeling af duelighedsbeviser.
 

Kommende aktiviteter


Kalenderoversigt

Vejrudsigten


se billeder i galleriet