Opbevaring af grej

Klubben råder over 40 hylder til opbevaring af udstyr i skabe med aflåselig dør, samt 12 mindre hylder uden låge og 4 lodrette hylder til formulaboards uden låge.

Med virkning fra 01.01.2015 indføres der betaling for opbevaring af privat udstyr i surfskuret.

  • Hylde i skab med låge: Kr. 150,- pr. hylde pr. år.
  • Hylde uden låge: Kr. 75,- pr. hylde pr. år.

Betalingen opkræves sammen med kontingentet i starten af året. For spørgsmål kontakt Bo (TLF: 30 33 63 96) eller Thomas K.