Category: Uncategorized

STANDER NED – men hvordan?

Nu er der ikke længe til standeren igen skal ned. Det plejer vi jo at fejre med en fest, men det kan desværre ikke lade sig gøre i år pga. Covid-19 situationen. Vi håber at ‘Stander Ned’ kan markeres på den ene eller anden måde, men vi afventer stadig myndighedernes anvisninger om hvordan vi skal …

Læs mere

Holdet er åbent – Duelighedsprøven, teori

Sejlerskolen starter nu et nyt hold i oktober 2020Kurset omfatter det af Søfartsstyrelsen fastsatte pensum til teoriprøven, som bl.a. omfatter: navigation med opgaver i søkortet, farvandsafmærkning, søvejsregler, vigeregler, sø sikkerhed, brand, og bevarelse af havmiljøet.Man afslutter med at aflægge prøve over for en bemyndiget censor fra søfartsstyrelsen / Dansk sejl union. Du vil få stillet …

Læs mere

KMS inviterer til efterårstur

Møde om fremtidigt søsportscenter

Køge kommune afholder tirsdag den 18. august et borgermøde om en ny lokalplan for Køge Marina. Et af punkterne i lokalplanen omhandler en mulig etablering af et søsportscenter. Køge Sejlklub er selvsagt interesseret i at være med til at bidrage til formulering af krav mv. til et sådant projekt. Med henblik på at få viden …

Læs mere

Klubhuset åbner igen

Efter at forsamlingsforbuddet har ændret sig, er vi nu klar til at åbne klubhuset. Vi får naturligvis stadig rengjort huset med 14 dages mellemrum. Det er dog stadig vigtigt, at vi er ekstra omhyggelige omkring rengøring når vi har været i huset. Der vil blive opstillet sprit til aftørring og også almindelig håndsprit. Det er …

Læs mere

Generalforsamling i Køge Sejlklub

Køge Sejlklub afholder generalforsamling mandag den 29. juni 2020 kl 20 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne, kom og vær med til en aften, hvor vi både ser tilbage på året der gik og fremad mod hvad 2020 kan byde på. Generalforsamlingen afholdes under de retningslinjer, som er udstukket af DS. Klubben er vært ved en …

Læs mere

Formandens tale til virtuel Stander Op

2020, 3. maj. Der er et kinesiske ordsprog, ”Når forandringens vinde blæser vil nogen bygge læhegn, mens andre vil bygge vindmøller. 2020 er med COVID-19 blevet ramt af forandringens vinde, som på mange måder vil gøre det til et anderledes år, med begrænsninger i vores sociale aktiviteter, som ingen vist havde forestillet sig. Det startede …

Læs mere

Opstart i ungdomsafdelingen

Hej alle ungdomssejlere. I Køge sejlklubs ungdomsafdeling er tingene heller ikke normale endnu, på grund af forsamlingsreglerne. Vi har valgt at starte forsigtigt op på sejlads om mandagen igen. For at det kan foregå forsvarligt, efter forskrifter fra Dansk Sejlunion og bestyrelsen, starter vi op med at tilbyde at de ’øvede’ sejlere som har sejlet …

Læs mere

Generalforsamling – endelig dagsorden

Ordinær generalforsamling i Køge Sejlklub Køge Sejlklub afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 17. Marts 2020 kl 19 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.2. Valg af referent samt 2 stemmetællere.3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden.4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.5. Forelæggelse af udvalg til godkendelse.6. Forelæggelse af budget for …

Læs mere

Klubaften – Mast og Rig

Kom og hør Steen fra John Mast fortælle om trim og vedligeholdelse af din rig. Få gode fif inden sæsonen starter. Få også gode tips til riggen der ikke har været afmonteret i vinter. Det sker tirsdag d. 3. marts kl. 19.00 i klubhuset.