Dagsorden til generalforsamling 2021

Søndag den 27. juni kl 1400 i klubhuset, Bådhavnen 6.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og to stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Forelæggelse af regnskab fra 2020 til godkendelse.
 5. Forelæggelse af udvalg til godkendelse.
 6. Forelæggelse af budget for 2021 til godkendelse – inkl fastsættelse af kontingent.
 7. Behandling af eventuelle indkomne forslag – der er ikke modtaget nogen.
 8. Valg af formand i lige år – så formanden er ikke på valg i år.
 9. Valg af kasserer. Bestyrelsen indstiller Ebba Glückstadt, som modtager genvalg.
 10. Valg 2 bestyrelsesmedlemmer Mads Thusgaard-Madsen er på valg og modtager genvalg. Jesper M. Daldorph modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Tim Kastebo.
 11. Valg af op til 3 suppleanter. Morten Thomsen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Danny Wind.
 12. Valg af to revisorer. Pallle Skovlund og Kristian Munk modtager begge genvalg. Valg af en revisorsuppleant. Svend Erik Bodi modtager genvalg.
 13. Eventuelt.