Generalforsamling 17. Marts 2020

Køge d. 12. Februar 2020.

Ordinær generalforsamling i Køge Sejlklub

Køge Sejlklub afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 17. Marts 2020 kl 19 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den. 3. Marts.
Forslag skal fremsendes på mail til info@koegesejlklub.dk
Endelig dagsorden inkl. evt. fremsendte forslag offentliggøres den 9. Marts 2020 på klubbens hjemmeside.

Så kom og vær med til en aften, hvor vi både ser tilbage på året der gik og fremad mod hvad 2020 kan byde på.

Klubben er vært ved en kop kaffe/the eller en sodavand/øl.

På bestyrelsen vegne
Carsten Ewertsen