Generalforsamling

Køge Sejlklub afholder generalforsamling søndag den 27. juni kl 1400 i klubhuset.

Dagsorden jf. vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. (13. juni)

Dagsorden for generalforsamling offentliggøres den. 19. juni 2021.