Generalforsamling i KjS

Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 7. marts 2024 kl. 19.00.
Dagsorden følger.

Opkrævning af kontingent for 2024 er udsat til efter generalforsamlingen, da bestyrelsen vil fremsætte forslag om en kontingentstigning og en ny kontingentstruktur.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til bestyrelsen senes d. 22. februar 2024. Forslag sendes til ‘CE@koegesejlklub.dk’.

Vh. bestyrelsen