Holdet er åbent – Duelighedsprøven, teori

Sejlerskolen starter nu et nyt hold i oktober 2020
Kurset omfatter det af Søfartsstyrelsen fastsatte pensum til teoriprøven, som bl.a. omfatter: navigation med opgaver i søkortet, farvandsafmærkning, søvejsregler, vigeregler, sø sikkerhed, brand, og bevarelse af havmiljøet.
Man afslutter med at aflægge prøve over for en bemyndiget censor fra søfartsstyrelsen / Dansk sejl union.

Du vil få stillet undervisnings materiale til rådighed på kurset samt the og kaffe.

Kurset koster 1800,00 kr. samt 400.00 kr. for medlems skab af Køge sejlklub.

Der vil være udgifter til prøvegebyr.

Du må regne med hjemmearbejde.

Alle der deltager på kurser som sejlerskolen afholder, skal være medlem af Køge sejlklub.

Kurset starter tirsdag d.20-10.2020 fra kl. 19,00 til 21,00 i Køge Sejlklubs lokaler på Bådehavnen 6, og afsluttes med prøve tirsdag. 09-03.2021

Tilmelding skal ske via hjemmesiden under indmeldelse og betaling.

Man er først optaget på kurset når man har betalt og er registreret herfor.

Vi glæder os til at ser jer.

Mvh: Bent Knudsen sejlerskole ansvarlig.       mail: BK@koegesejlklub.dk