Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag d. 9. marts kl. 1800 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 23. februar.

Efter generalforsamlingen er der fælles spisning. Tilmelding til spisning på info@koegesejlklub.dk senest d. 2. marts.

Vel mødt

Bestyrelsen