Klublivet

Som medlemmer kan sejlerskoleeleverne sammen med familien deltage i alle klubbens aktiviteter og anvende klubhuset. Klubhuset kan lejes til private fester. Medlem af sejlklubben kan få udleveret en nøgle til klubhuset.

Hvis der er ønsker om at sejle mere end den ugentlige undervisningsdag, er der mulighed for, som gast, at komme ud og sejle kapsejlads og deltage i de tursejladser, som klubben planlægger.

Som medlem af sejlklubben har man også mulighed for at få gode råd fra erfarne sejlere, hvis man overvejer at købe en båd, eller har andre spørgsmål vedrørende sejlads.