Agenda til ekstraordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2.Gennemgang af formalia for generalforsamling
3.Valg af formand
4.Valg af kasser
5.Valg af to alm. bestyrelsesmedlemmer (2 stk.)
6.Valg af suppleanter (3 stk.)
7.Muligt valg af revisorer og revisor suppleant?

Generalforsamlingen afholdes i Køge Sejlklub d. 18.04.2024 kl. 18.00

Vel mødt!