Hvad koster undervisningen

Man skal være medlem i Køge Sejlklub (KjS) for at kunne deltage i sejlerskolen.

Dette koster for seniorer 800 kr. årligt. For juniorer (18 år og derunder) 400 kr.

At deltage i sejlerskolen, koster 1600 kr.

Således bliver det samlede årlige beløb for at deltage i sejlerskolen (praktisk sejlads):
For seniorer 2400 kr.
For juniorerne 2000 kr.

Fra efteråret 2017 tilbyder sejlerskolen også den teoretiske undervisning over vinteren afsluttende med eksamen.
Pris pr. elev. 1500 kr. Samt 350 kr. til eksamen.

Indmeldelse i Køge Sejlklub kan ske  >Kommer senere< (indtil videre kan kassereren kontaktes)
Er man ikke oprettet tidligere som bruger kan dette ske samme sted.

Når man er oprettet som medlem kan man tilmelde sig Sejlerskolen >Kommer senere<

Bemærk at tilmelding til Sejlerskolen sker ved sæsonens start.