Vilkår for opbevaring af private sejljoller og sportsbåde på klubbens jolleområde

Jolleområdet indgår som en aktiv del af Køge Sejlklub aktiviteter. Det er derfor vigtigt at området fremstår både indbydende, brugervenligt og overskueligt for områdets brugere og forbipasserende.

Med henblik på at sikre klare og entydige regler for området gælder følgende regler for opbevaring af joller og sportsbåde på området:

Sejljoller:

·         Der skal være tale om en sejljolle

·         Sejljollen skal være identificerbar og ejeren skal være medlem af KJS.

·         Sejljollen skal bruges aktivt og regelmæssigt ifm. træning eller stævner i Køge Bugt.

Aftale om jolleplads træffes med Jesper Andersen. Email: fiat500image@igmail.com

Når man har fået tilladelse til at have sin sejljolle liggende på jolleområdet, får man tildelt en plads og et årsmærke, som placeres synligt på bagenden af båden.

Mindre sportsbåde (sportslige kølbåde som f.eks. Star, CB66 el.lign.) kan i en kortere periode, og efter forudgående aftale med formanden for KJS, få tilladelse til at stå på jolleområdet. Forudsætningen er dog, at opstillingen er koblet til et tidsafgrænset træningspas eller stævne i Køge Bugt området, samt at der er lejet og betalt for en almindelig plads for båden via Havnekontoret.