Indmeldelse og betalinger

Nyt medlem af Køge Sejlklub

Hvis du ønsker at være medlem af Køge Sejlklub kan du tilmelde dig og betale ved at følge links’ene herunder.

Et almindeligt medlemskab koster 975,- kr. som dækker en sæson. Sæsonen følger kalenderåret. Hvis du tilmelder dig i løbet af året, betaler du forholdsmæssigt ift. det antal måneder der er tilbage af året.

Hvis du er ægtefælle eller samboende med et almindeligt medlem af Køge Sejlklub, kan du indmelde dig som partner og betale et reduceret kontingent på 375,- kr. Hvis partner tilmelder sig i løbet af året er reglen som beskrevet ovenfor.

Hvis du er under 25 skal du kun betale halv pris af det almindelige kontingent. Det koster 488,- kr.
For unge gælder også at ved tilmelding i løbet af året er reglen som beskrevet ovenfor.

Beløbene ovenfor er 2024-priser, som indeksreguleres med nettopristallet pr. 1 januar, som beskrevet i vedtægterne.

Indmeldelse og betaling af kontingent som almindeligt medlem

Indmeldelse og betaling af kontingent som partner medlem
(for ægtefælle/samboende til eksisterende almindeligt medlem)

Indmeldelse og betaling af kontingent som ung under 25

Hvis du allerede er medlem af klubben vil du blive opkrævet kontingent via betalingsservice eller få tilsendt en opkrævning. Så hvis du er medlem skal kontingentet altså ikke betales her.

Betaling af aktivitetsgebyr

Herunder findes link til betaling af aktivitetsgebyr for jollesejlads.

Jollesejlads ungdom koster 1000,- kr. (med lån af jolle og udstyr)
Betaling af aktivetetsgebyr for Optimist og Ungdom

Jollesejlads voksen koster 500,- kr. (uden jolle)
Betaling af aktivitetsgebyr for Voksne jollesejlere

Betaling af sejlerskole

Hvis du har fået en plads på vores sejlerskole og er indmeldt i klubben kan du betale sejlerskolegebyret her.
Vær opmærksom på at sejlerskoleelever skal være meldt ind i klubben inden skolegebyret kan betales.

Betal kun her, hvis du har fået bekræftelse på din plads i sejlerskolen!!!

Sejlerskolegebyret for praktisk sejlads i én sæson er på 1600,- kr.
Betaling af Sejlerskole – Praktisk sejlads – 1. års elever
Betaling af Sejlerskole – Praktisk sejlads – 2. års elever

Sejlerskolegebyret for teoriundervisning til duelighedsbevis i vintersæsonen er på 1800,- kr.
(Hertil kommer undervisningsmaterialer og prøvegebyr)
Betaling af Sejlerskole – Teori til duelighedsbevis