Indmeldelse og betalinger


Nyt medlem af Køge Sejlklub

Hvis du ønsker at være medlem af Køge Sejlklub kan du tilmelde dig og betale for denne sæson ved at følge linket her. Et års kontingent koster 800,- kr. – dog kun 400,- kr. ved indmeldelse efter 1. oktober. Nye sejlerskoleelever skal også være medlemmer af klubben:
Indmeldelse og betaling af kontingent for nye medlemmer

Hvis du er ægtefælle eller samboende med et medlem af Køge Sejlklub, kan du tilmelde dig og betale et reduceret kontingent på 250,- kr. ved at følge linket her:
Indmeldelse og betaling for ægtefælle/samboende til eksisterende medlem

Hvis du allerede er medlem af klubben vil du blive opkrævet kontingent via betalingsservice eller få tilsendt et girokort. Så hvis du er medlem skal kontingentet altså ikke betales her.

Betaling af sejlerskole

Hvis du har fået en plads på vores sejlerskole og er indmeldt i klubben skal du betale årets sejlerskolegebyr her. Sejlerskolegebyret er på 1600,- kr.
Betaling af Sejlerskole