Indmeldelse og betalinger

Nyt medlem af Køge Sejlklub

Hvis du ønsker at være medlem af Køge Sejlklub kan du tilmelde dig og betale ved at følge links’ene herunder.

Et almindeligt medlemskab koster 818,- kr. som dækker en sæson. Sæsonen løber fra 1. Marts til udgangen af Februar året efter. Hvis du tilmelder dig efter 1. Oktober koster det dog kun halv pris for resten af sæsonen.

Hvis du er ægtefælle eller samboende med et medlem af Køge Sejlklub, kan du indmelde dig som partner og betale et reduceret kontingent på 231,- kr. eller det halve efter 1. Oktober, som beskrevet ovenfor.

Beløbene ovenfor er 2022-priser, som indeksreguleres med 0,7% per. år, som beskrevet i vedtægterne.

Indmeldelse og betaling af kontingent som almindeligt medlem

Indmeldelse og betaling af kontingent som partner medlem
(for ægtefælle/samboende til eksisterende medlem)

Hvis du allerede er medlem af klubben vil du blive opkrævet kontingent via betalingsservice eller få tilsendt en opkrævning. Så hvis du er medlem skal kontingentet altså ikke betales her.

Betaling af sejlerskole

Hvis du har fået en plads på vores sejlerskole og er indmeldt i klubben kan du betale sejlerskolegebyret her.
Vær opmærksom på at sejlerskoleelever skal være meldt ind i klubben inden skolegebyret kan betales.

Betal kun her, hvis du har fået bekræftelse på din plads i sejlerskolen!!!

Sejlerskolegebyret for praktisk sejlads i én sæson er på 1600,- kr.
Betaling af Sejlerskole – Praktisk sejlads – 1. års elever
Betaling af Sejlerskole – Praktisk sejlads – 2. års elever

Sejlerskolegebyret for teoriundervisning til duelighedsbevis i vintersæsonen er på 1800,- kr.
(Hertil kommer undervisningsmaterialer og prøvegebyr)
Betaling af Sejlerskole – Teori til duelighedsbevis