Undervisningen i sejlerskolen

Et helt kursusforløb består af en praktisk og en teoretisk del.

Den praktiske, der omfatter sejlads for sejl og som strækker sig over 2 sæsoner, kan afsluttes med et duelighedsbevis for lystsejlere. Dette udstedes af Søfartsstyrelsen.

Der undervises efter Dansk Sejlunions undervisningsmateriale og retningslinjer, og den afsluttende praktiske prøve gennemføres med en censor, der er udpeget af Dansk Sejlunion.

Sejlerskolen holder intro aften i løbet af marts måned. Hvorefter man kan tilmelde sig.

En sæson strækker sig fra april til oktober, og der holdes sommerferie i juli måned eller efter aftale. Der undervises hele sommeren én ugentlig aften, når vejr og vind tillader det. Hvis bare en elev ønsker at afbryde en sejlads, skal der sejles ind, da man tilstræber, at alle føler sig sikker og tryk om bord på klubbens både.

Eleverne deltager i klargøring af skolebådene, rigger dem til og søsætter disse. Ved sæsonens afslutning rigges bådene af, alt sammen for at give eleverne indblik i hvordan man passer og vedligeholder en sejlbåd.

Hen over vinteren, tilbyder sejlerskolen ligeledes undervisning i den teoretiske del af duelighedsprøven, som afsluttes med eksamen. Dette indgår ikke, men betales separat.

Er det et ønske at få genopfrisket sine færdigheder på vandet, eller vil man prøve om sejlerlivet er noget for en, så er man meget velkommen i sejlerskolen.

Der sejles med 2 til 3 elever og en instruktør i en båd, der så vidt muligt følges ad gennem et helt kursusforløb.

Som elev bliver du også bekendt med sikkerhedsreglerne, som du kan se her: Sikkerhedsregler