Ungdomsafdelingen

Vi vil skabe eventyr på vandet.

Vi giver unge mennesker tryghed og glæde, når de er på vandet, ved at udvikle deres sejladsmæssige færdigheder.
Vi gennemfører aktiviteter med sigte på at lege og have det sjovt.
Vi vil gennem deltagelse i Kredsaktiviteter nære drømmene om både kapsejlads og eventyret.

Rammen er:
Vi tilstræber at efterleve principperne for “Ungdomsvenlig sejlklub”, som de er formuleret af Dansk Sejlunion.
Vi anderkender og honorerer vores hjælpetrænere.
Vi har engagerede forældre
Vi har dygtige og engagerede trænere
Vi har den rette struktur og det rigtige udstyr

Årshjul
Vores undervisning følger principperne i Diplomsejlerskoen fra Dansk Sejlunion, hvor undervisning og træning er tilpasset den enkeltes motivation og færdigheder.
Fra november til april har vi klubaften i klubhuset hver mandag fra 17 til 19. Her er der både fokus på det sociale og på at udvikle de unge sejleres teoretiske forståelse og kompetencer gennem undervisning i sikkerhed til søs, sejladsteori og lettere fysisk træning.
Fra maj til oktober træner vi på vandet mandag og onsdag fra 17 til 20. Du finder os ud for jolleskurene, som ligger ved siden af restaurant Arken.

Du kan være med fra omkring 9-10 års alderen. Hvis du ikke har din egen jolle, kan du låne en af klubben.
Vi sejler i følgende jolletyper

– optimist
– Zoom8
– Tera

Hvis du vil vide mere, så kontakt ungdomsformand John Westergaard (2168 2455) eller formand Carsten Ewertsen (5141 8499)

– eller endnu bedre, mød op og få en tur i en jolle eller bare prøv at sidde i en. Du skal bare medbringe håndklæde og badetøj.

Vi glæder os til at møde dig og dine forældre.