Ungdomsafdelingen

Velkommen til alle piger og drenge der har lyst til at lære at sejle

Har du lyst til at lære at sejle optimistjolle, så er Køge Sejlklubs Optimist & Ungdomsafdeling det rigtige sted for dig. Vi tager imod sejlere i aldersgruppen 8-15 år. Køge Sejlklub har stolte traditioner og har gennem sin levetid fostret mange dygtige sejlere, både nationalt og internationalt.

At lære at sejle optimistjolle er en dejlig sport for dig og din familie. Vælger du at sejle optimist, da kan du og dine forældre se frem til mange gode timer sammen. At sejle er en sport der udover masser af frisk luft og dejlige oplevelser, giver dig masser af kammerater, og langt fra det hele foregår på vandet.
Indenfor sejlsport er der helt unikke venskaber, da vi ofte er afhængige af hinanden og altid har hinandens ryg. Vi er jo alle i samme båd. Du bliver en del af et sundt klubliv og et fællesskab hvor vi hjælper og støtter hinanden, og hvor vi lærer af hinanden.  

Covid-19 epidemien var hård for vores ungdomsafdeling og unge sejlere da afstandskrav gjorde det umuligt at gennemføre træning og sejlads samt have et socialt fællesskab. Nu er vi gennem pandemien, og vi er klar til at starte op igen. Skal du være med?

Vi har gode faciliteter i Køge Sejlklub. Vi har moderne og opdaterede joller af flere typer, våddragter og jolleveste. Alt sammen noget som du som Optimist & Ungdomssejler i Køge Sejlklub låner som en del af dit medlemskab. Vi prioriterer sikkerhed som det vigtigste og vi passer på vores unge sejlere, og derfor skal udstyret være i orden. Det skal være trygt at sejle i vores klub – både for børn og voksne.

Vores klubhus ligger smukt placeret i Køge Marina ved siden af Havnekontoret. Vi har et stort lokale i stueetagen hvor vi spiser fælles aftensmad efter hver træning og runder dagen af med skippermøde og en snak om hvordan dagens træning er gået, og hvordan børnene har oplevet deres sejlads.
Det sociale fællesskab er vigtigt i Køge Sejlklub, og noget vi prioritere højt. Det er bla. rundt om spisebordet ved Fællesspisningen at vi dyrker fællesskabet.
Vi har et stort moderne køkken med alle faciliteter, en stor udendørsterrasse med udsigt over havnen, og et fint slæbested. Når det er godt vejr så griller vi pølser og skumfiduser på terrassen.                                                                                                                                         Forældre er velkomne.

Er det dyrt at sejle?

Nej. I Køge Sejlklub koster et almindeligt medlemskab/kontingent 818 kr, og dækker dit barn som er tilmeldt sejlads i Optimist & Ungdomsafdelingen. Beløbet dækker en sæson. Sæsonen løber fra 1.marts til 28. februar året efter. Melder du dig ind efter 1.oktober koster det dog kun halv pris for resten af sæsonen. Beløbene er 2022-priser, som indeksreguleres med 0,7% per år, som beskrevet i vedtægterne.

Dit barn tilmeldes med eget navn ved at sende mail til Optimist & Ungdomsleder, Vicky Ralkov på mail vr@koegesejlklub.dk. Når du har modtaget bekræftelse på at dit barn er tilmeldt, gennemgøres indmeldelse og betaling på Køge Sejlklubs website på https://koegesejlklub.dk/indmeldelse-og-betalinger/. Dette skal ske senest 1.juni, altså efter Forældremøde, Klargøring -, og Introdage, samt tre første træninger.

Træning

Vi træner mandage fra kl 17-20. Vi holder sommerferie i ugerne 28-29-30 men der vil være aktiviteter i klubben hvor der vil være mulighed for at komme på vandet. Optimisttræning starter op i starten af maj og slutter ugen op til efterårsferien (uge 42). Fra november til april har vi træning i klubhuset hver mandag fra kl 17-19. Her er der fokus på det sociale og på at udvikle børnenes teoretiske forståelse og kompetencer gennem undervisning i sikkerhed til søs, sejladsteori og lettere fysisk træning.

Vi tilstræber at efterleve principperne for ”Ungdomsvenlig Sejlklub” som de er formuleret af Dansk Sejlunion, ligesom vores undervisning følger principperne i Diplomsejlerskolen fra Dansk Sejlunion.

 • Vi anerkender og honorerer vores hjælpetrænere
 • Vi har engagerede forældre
 • Vi har dygtige og engagerede trænere
 • Vi har den rette struktur og det rette udstyr
 • Vi vil skabe eventyr og oplevelser på vandet
 • Vi giver unge mennesker tryghed og glæde når de er på vandet ved at udvikle deres sejladsmæssige færdigheder
 • Vi gennemfører aktiviteter med sigte på at lege og have det sjovt
 • Vi vil gennem deltagelse i Kredsaktiviteter nære drømmene om både kapsejlads og eventyret.

Sikkerhed

Du får din egen optimistjolle for sæsonen. Optimist & Ungdomsafdelingen har klub-jolleveste til rådighed, som kan lånes, ligesom du kan låne en våddragt for sæsonen. Køge Sejlklub har 3 ribs (store gummibåde/følgebåde) hvoraf de to altid er med på vandet med kyndige skippere ved alle træninger på vandet. Dette er for at vi kan komme hurtigt hen til dit barn hvis der er brug for assistance eller hjælp til jollen fra en voksen. Hvis du som forælder har lyst til at være bådføre i en af ribberne ved træning, kan du erhverve speedbådskørekort gennem Køge Sejlklub.
Vi sejler inde i det nordlige havnebassin, og det er først når både trænerne, og barnet er meget rutineret og tryg ved at sejle at vi bevæger os uden for molen. Dette sker i fælles samråd.

Havnevagt 1+2

Havnevagten er en rolle som der deles på skift mellem forældrene til optimistsejlerne. Begge Havnevagter skal være til stede på havnen fra kl 16.45 – 20.00 og bære tydelig gul vest samt have tændt VHF radio på Kanal 11. Havnevagten skal være behjælpelig ved behov med at få jollerne i vandet, lyne en lynlås i våddragten eller sætte plaster på en finger hvis det skulle være nødvendigt, samt modtage besked via VHF’en fra trænerne på vandet hvis en sejler er på vej ind før tid og skal have hjælp med at få jollen op og rigget af. Havnevagten står ligeså for aftenmad til børnene, at der er dækket bord samt at der ryddes af og sættes i opvaskemaskinen efter spisning og klubhuset ser pænt og ryddeligt ud. Din Havnevagt er ikke en kulinarisk overgå-de-andre opgave, da pasta-kødsovs altid er lækkert og er det godt vejr er hotdogs på grillen altid velset blandt både store og små. Havnevagt er din mulighed for at følge en træningsaften med dit barn helt tæt på, og en vigtig del af sikkerheden. Der kommunikeres primært i en lukket Facebookgruppe, hvor Havnevagten før hver træning kan se hvor mange børn der deltager i den enkelte træning af hensyn til madlavning mm. Det er derfor vigtigt at man som forældre melder om ens barn deltager i den ugentlige træning. Det er ligeså her at ugeskema findes for Havnevagten.

Hvis der ikke møder Havnevagt 1+2 til en træning, er der ingen børn der kommer på vandet.

Træner gruppen

Trænerne er typisk sejlere, der selv har sejlet optimistjolle og har lyst til at videregive deres erfaringer til børnene. De er omsorgsfulde og opmærksomme på jeres børn og glade for at dele deres viden, og se børnene udvikler sig i takt med at de bliver bedre til at sejle og deres selvtillid vokser.
Vores trænere møder børnene på deres niveau og sætter en stor ære i at alle får en god og tryg oplevelse på vandet. Af sikkerhedsmæssige årsager kan det være nødvendigt at trænerne taler kort og bestemt til børnene ude på vandet, men så taler vi om det over aftensmaden efterfølgende så alle forstår den givne situation. Vi har et godt samarbejde med andre sejlklubber i Køge Bugt, og vil fra tid til anden have gæstetrænere fra andre klubber, ligesom vi vil få besøg af nogle virkelig dygtige ungdomssejlere der vil fortælle om deres erfaringer med at sejle optimist da de var helt nye.

Påklædning

Våddragt, jollevest og evt. vådsko. Derudover gerne hue og handsker (havehandsker kan bruges). Vi laver kæntrings øvelser og leger tit i vandet, så det kan let blive en kold fornøjelse uden passende udstyr. Køge Sejlklub har våddragter og jolleveste som du kan låne for sæsonen. Bade faciliteterne ligger mellem Klubhuset og Havnekontoret, så husk et håndklæde og tøj til når du kommer op af vandet og vi spiser aftensmad sammen i Klubhuset. 

Klargøring og Introduktion

Der afholdes jolle klargøringsdag inden vi starter op for sommersæsonen, hvor alle jollerne klargøres. Det er også her at alle børnene får tildelt deres jolle for sæsonen samt våddragt og jollevest. Vi gennemgår alt udstyr, hvad det hedder og hvordan det fungere, og en masse andet sjov hvor vi lærer hinanden bedre at kende. Vi afslutter dagen med fællesspisning i Klubhuset hvor forældre også er velkomne.
Klargøringsdag er en vigtig dag for børnene, og alle andre sejlere. Det er dagen hvor at det kan mærkes at vi snart er klar til at komme i vandet, og hele havnen summer af aktivitet. Det er en vigtig dag, og forældre bedes prioritere at børnene deltager, og også gerne selv er med da Havnevagt rollen indebærer at hjælpe til med at rigge jollerne til, og af efter behov.

Første dag på havnen

Den første dag på havnen kan godt virke noget uoverskuelig, og kaotisk at se på. Der er mange sejlere, forældre og trænere på kajen og det kan virke som om ingen ved, hvad der skal gøres. Her er det vigtigt, at forældrene overlader styringen til trænerne og er villige til at give en hånd med, når trænerne anmoder om det.
Nogle forældre er selv sejlere, og det kan være fristende at give sit besyv med, når ens barn ikke kan få jollen til at sejle i en given retning, men det er vores erfaring, at det går bedst, hvis forældrenes indsats drejer sig om ros til sejleren og ikke anvisninger.

Stævner og kapsejlads

Når både børn og trænere synes, at det enkelte barn har godt styr på sin jolle, kan der  lægges yderligere udfordringer til ved at deltage i kapsejladser. Her er det ikke blot det at få jollen til at sejle, men også overblik og taktik bliver en del af sporten. Vores trænere har været, eller er, dygtige kapsejlere og klubben har tradition for at have et godt team af gode sejlere. Har du lyst til at sejle mere end en gang om ugen og komme med ud til stævner, understøtter vi dette. Vi er en klub for både bredde og kapsejlads. Det er muligt at deltage i nationale og internationale stævner, men de fleste starter med de lokale stævner i naboklubberne. Vi stræber efter at skabe stærke sociale fællesskaber for unge der elsker at være på havet, samt opbygge personlig udvikling, selvtillid og viljen til at gå hele vejen med de evner og muligheder der findes. Vi tilstræber at så mange børn som muligt fra Køge Sejlklub deltager i sommerlejren www.stegelejl.dk

Køge Sejlklub har både Optimist, Zoom8, Tera og OK joller. Sidstnævnte er primært for større børn og voksne, da det er 2-personers jolle. Der er altså mulighed for at vokse op i en større klasse af jolle. Køge Sejlklub rummer både gamle, nye, erfarne og unge sejlere. Vi ønsker at bibeholde sejlerne i mange år.

Forældre opgaver – det øver vi sammen.

Før træning

 • Kom i god tid og hjælp dit barn til at være omklædt i våddragt og jollevest til tiden
 • Hjælp børnene med at hjælpe hinanden i stedet for at gøre tingene for dem
 • Børnene har ansvar for deres egen jolle, og at informere trænerne om skader eller udstyr på jollen der er gået i stykker efter hver træning.

Efter træning

 • Hjælp børnene med at huske alt oprydning efter træning (jolleveste hænges op, jollerne løftes på plads, sejl, ror og sværd bæres på plads)

Havnevagt

Forældrene skiftes til at have havnevagt 1-2 gange i hhv forårs- og efterårssæsonen. Som havnevagt skal man:

Være tilstede under hele træningen på havnen

 • Altid have VHF’en tændt og med rundt på havnen – Der gives instruktion i betjening af VHF
 • Lave aftensmad til sejlerbørnene og trænerne
 • Hjælpe jollerne i og op af vandet

Alt det andet….

Optimist og Ungdomsafdelingen er baseret på frivillige forældrekræfter. Dvs. at hvis der er noget, som ikke fungere, så er det op til en af os forældre at få det løst. Der er mange delelementer i at få klubben til at fungere: joller, ribs, træninger, medlemsadministration, fester mm. Byd ind med dine evner. Dit barn vil synes at du er en stjerne, og Sejlklubben har også masser af muligheder for dig som voksen, f.eks. Sejlerskole, Stand Up Padle, Jollesejlads, Tursejlads og mulighed for at låne en af klubbens tre klubbåde.

Hvor hurtigt går det med at lære at sejle

En hovedregel er, at det tager lige så lang tid som at lære at cykle! Det væsentligste er timer på vandet. For nogle børn går det hurtigt, for andre tager det lidt længere tid. Men en ting er sikkert, når først man har lært det, glemmer man det aldrig igen.

Så rust jer med tålmodighed, og støt børnene så meget som muligt. Tal med trænerne – det er vigtigt for dem at vide, hvis sejleren er ked af det eller behøver lidt mere opmærksomhed til at lære nogle bestemte færdigheder i jollen.

Vil du, eller dit barn vide mere om det at sejle optimist i Køge Sejlklub, så kontakt os gerne.

Vicky Ralkov                                                                                                                         
Optimist & Ungdomsleder
Tlf. 4077 9499      Mail: vr@koegesejlklub.dk

Optimist & Ungdomsafdeling

Vi arbejder med følgende program for sæsonen 2023-2024

Vigtige datoer:

Mandag 24.april kl.18 i Klubhuset

 • Forældremøde for kommende Optimist & Ungdomssejlere
 • Præsentation af træner gruppen, vigtig info, udlevering af håndbog

Søndag 30.april kl. 10-13 i Klubhuset

 • Klargøringsdag, tryghed i havnen og på vandet, rigge joller til/af

Søndag 7.maj kl 10-13 i Klubhuset

 • Sikkerhed & Leg, VHF kursus, rigge joller til/af, stol på dit udstyr

Mandag 14.maj kl 17-20 i Klubhuset

 • Plaske Dag! Første træningsdag