Ungdomsafdelingen

Aktiviteterne i ungdomsafdelingen er midlertidigt indstillet.

Årsagen er manglen på ungdomssejlere.

Tabet er sket drybvis efter COVID-19 genåbningen. Inden nedlukningen havde vi 12-15 ungdomssejlere på vandet i vores joller, men da vi åbnede op i år, kom der trods en stor indsats fra vores hidtidige ungdomstræner John Westergaards side kun 3-4 stykker, som vi ikke har kunnet holde på.

Så tænker du, at Køge Sejlklub da SKAL have en ungdomsafdeling, har du en god idé eller kender du nogen, som kunne tænke sig at være med til at genrejse ungdomsafdelingen. Så kontakt mig eller en anden fra bestyrelsen. Alle ideer, små eller store, halve eller hele er velkomne.

Planen er at indkalde til et klubmøde i september, hvor alle muligheder bliver vendt og vi kan finde den bedste løsning for de unge og for klubben.

John har sagt til mig, at han i en opstartsperiode gerne vil hjælpe til med det praktiske omkring sejladsen, så en opstart er ikke helt på bar bund.

Trods denne triste nyhed ønskes I alle en god sommer!

På vegne af bestyrelsen

Carsten Ewertsen

Formand

———————————-

Vi vil skabe eventyr på vandet.

Vi giver unge mennesker tryghed og glæde, når de er på vandet, ved at udvikle deres sejladsmæssige færdigheder.
Vi gennemfører aktiviteter med sigte på at lege og have det sjovt.
Vi vil gennem deltagelse i Kredsaktiviteter nære drømmene om både kapsejlads og eventyret.

Rammen er:
Vi tilstræber at efterleve principperne for “Ungdomsvenlig sejlklub”, som de er formuleret af Dansk Sejlunion.
Vi anderkender og honorerer vores hjælpetrænere.
Vi har engagerede forældre
Vi har dygtige og engagerede trænere
Vi har den rette struktur og det rigtige udstyr

Årshjul
Vores undervisning følger principperne i Diplomsejlerskoen fra Dansk Sejlunion, hvor undervisning og træning er tilpasset den enkeltes motivation og færdigheder.
Fra november til april har vi klubaften i klubhuset hver mandag fra 17 til 19. Her er der både fokus på det sociale og på at udvikle de unge sejleres teoretiske forståelse og kompetencer gennem undervisning i sikkerhed til søs, sejladsteori og lettere fysisk træning.
Fra maj til oktober træner vi på vandet mandag og onsdag fra 17 til 20. Du finder os ud for jolleskurene, som ligger ved siden af restaurant Arken.

Du kan være med fra omkring 9-10 års alderen. Hvis du ikke har din egen jolle, kan du låne en af klubben.
Vi sejler i følgende jolletyper

– optimist
– Zoom8
– Tera

Hvis du vil vide mere, så kontakt ungdomsformand John Westergaard (2168 2455) eller formand Carsten Ewertsen (5141 8499)

– eller endnu bedre, mød op og få en tur i en jolle eller bare prøv at sidde i en. Du skal bare medbringe håndklæde og badetøj.

Vi glæder os til at møde dig og dine forældre.