Category: Uncategorized

Invitation til klubaften – Kend din klub

Onsdag d. 6. december 2023 kl. 17.00 i Køge Sejlklub, Bådhavnen 6. Kom og vær med til at skabe det netværk, du har brug for. Måske er du nyt medlem?Måske har du været medlem i et stykke tid, men føler dig stadig ny?Måske er du gammelt medlem? På mødet vil vi fortælle om Køge Sejlklub …

Læs mere

Foredrag – Eventyr på Gøtakanalen

Eventyr på Götakanalen

Kom og hør Martin Senderovitz fortælle om sin sejlads gennem Sveriges søer og vandveje, torsdag d. 14. december 2023, kl. 19.00 i klubhuset. “Har du overvejet turen gennem Göta kanalen?Tag ned i klubhuset til en hyggelig aften, og glæd dig til et lille oplæg med tips, tricks og erfaringer – krydret med lidt historier, fotos …

Læs mere

Sejlerskolen søger instruktører

Kære medsejlere Vi nærmer os igen en ny sejler sæson. På sejlerskolen er det altid en fornøjelse at kunne byde velkommen til et nyt hold sejlere, men i år ser det lidt mere sort ud.På grund af sygdom har vi måttet sige farvel til gode instruktører, som er stoppet. Vi står derfor og mangler 3 …

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent samt 2 stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 5. Forelæggelse af udvalg til godkendelse.– Bestyrelsen foreslår oprettelse af en OK jolleafdeling 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse samt fastsættelse …

Læs mere

Nyt -kursus i motorpasning

Nyhed! Elementær Motor pasnings kursus I foråret / Sommeren spurgte vi, rundt omkring på Marinaen og i Klubben om der var interesse for et kursus i motorlære. Det var der, og vi har nu stablet et lille kursus på benene med start – 0nsdag den 08.03.23. Herefter følger yderligere 3 torsdage den 16.03 ,2023 og …

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag d. 9. marts kl. 1800 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 23. februar. Efter generalforsamlingen er der fælles spisning. Tilmelding til spisning på info@koegesejlklub.dk senest d. 2. marts. Vel mødt Bestyrelsen

Klubaften i Køge sejlklub fredag den 20. januar 2023 kl 19-21.30

Foredrag om Blue Dane på langtur – en fortælling om at krydse Atlanten i en LM32, begge vejeFortalt af Mirela og Michael Dokkedal Gratis arrangement. Vi serverer kaffe, te og kage. Der er mulighed for at købe øl, vin og sodavand.Tilmelding af hensyn til indkøb til Michala Mally mm@koegesejlklub.dk eller mobil 22831147

Invitation til Fællesspisning

Så er der igen fællesspisning i klubben.Flæskesteg og dessert.Pris 80,- kr. /person.Børn under 12 år, halv pris.Tilmelding til Ebba senest 4. december – eg@koegesejlklub.dkBetaling på dagen med kontanter eller Mobile Pay

Invitation til Stander Ned 2022

Sæsonen går på hæld og medlemmerne inviteres derfor til Stander Ned med middag og fest! Program for Stander Ned d. 29. oktober 2022: Kl 17:00 – Vi mødes ved standeren foran jolleskuret. – Formanden holder en tale – Standerne hales ned 17:15 – 18:00 – Klubben er vært ved en øl, sodavand eller en kop …

Læs mere

Høringssvar til lokalplan for Køge Marina

Læs her Køge Sejlklubs høringssvar til lokalplan 1038 for Køge Marina