Category: Uncategorized

Formandens tale til virtuel Stander Op

2020, 3. maj. Der er et kinesiske ordsprog, ”Når forandringens vinde blæser vil nogen bygge læhegn, mens andre vil bygge vindmøller. 2020 er med COVID-19 blevet ramt af forandringens vinde, som på mange måder vil gøre det til et anderledes år, med begrænsninger i vores sociale aktiviteter, som ingen vist havde forestillet sig. Det startede …

Læs mere

Opstart i ungdomsafdelingen

Hej alle ungdomssejlere. I Køge sejlklubs ungdomsafdeling er tingene heller ikke normale endnu, på grund af forsamlingsreglerne. Vi har valgt at starte forsigtigt op på sejlads om mandagen igen. For at det kan foregå forsvarligt, efter forskrifter fra Dansk Sejlunion og bestyrelsen, starter vi op med at tilbyde at de ’øvede’ sejlere som har sejlet …

Læs mere

Generalforsamling – endelig dagsorden

Ordinær generalforsamling i Køge Sejlklub Køge Sejlklub afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 17. Marts 2020 kl 19 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.2. Valg af referent samt 2 stemmetællere.3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden.4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.5. Forelæggelse af udvalg til godkendelse.6. Forelæggelse af budget for …

Læs mere

Klubaften – Mast og Rig

Kom og hør Steen fra John Mast fortælle om trim og vedligeholdelse af din rig. Få gode fif inden sæsonen starter. Få også gode tips til riggen der ikke har været afmonteret i vinter. Det sker tirsdag d. 3. marts kl. 19.00 i klubhuset.

Generalforsamling 17. Marts 2020

Køge d. 12. Februar 2020. Ordinær generalforsamling i Køge Sejlklub Køge Sejlklub afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 17. Marts 2020 kl 19 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne.Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den. 3. Marts.Forslag skal fremsendes på mail til info@koegesejlklub.dkEndelig dagsorden inkl. evt. fremsendte forslag offentliggøres den …

Læs mere

OBS – OPRYDNING MED DEADLINE

De af jer som i disse stormfulde tider bevæger sig rundt på marinaen, har formentlig registreret at der er stor aktivitet omkring jollehuset. Senest er der kommet en større port i en af husene så skole både og ungdomsafdelingens ynglinge kan stå inde i forbindelse med vedligehold. Nu er tiden kommet til området omkring jollehuset …

Læs mere

Sejlerskolen søger instruktører

HJÆLP!  Vi er ved at drukne i succes. Sejlerskolen mangler flere instruktører til den nye sæson 2020. Hvis det kunne være noget for dig, så se nærmere i PDF’en nedenfor.

Download præsentation fra OneSails foredraget med Mads Christensen

Foredrag – OneSails – Med sejlmager Mads Christensen

Kom til foredrag d. 3. december. Se mere i kalenderen >HER>

Motorkursus i KMS

KMS inviterer til motorkursus d. 14. November. Se invitationen herunder.