Category: Uncategorized

Stander Op!

Søndag d. 10. april fejrer vi sæsonens begyndelse ved at hejse standeren. Vi mødes på molen ved jollehuset kl. 14.00Efterfølgende er der kaffe og kage i klubhuset. Vel mødt til sæsonen 2022

Dagsorden til generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i KJS torsdag den. 24. marts 2022. kl. 18.00 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent samt 2 stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 5. Forelæggelse af udvalg til godkendelse. 6. Forelæggelse af budget for …

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag d. 24. marts kl. 1800 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. marts. Efter generalforsamlingen er der fælles spisning. Tilmelding til spisning på info@koegesejlklub.dk senest d. 17. marts. Vel mødt Bestyrelsen

VHF/SRC-uddannelse og online-eksamen til medlemmer af Køge Sejlklub og alle andre fritidssejlere i Køge

Ifølge Søfartsstyrelsen må du gerne eje en VHF/DSC-radio, eller sejle rundt med en VHF/DSC-radio i båden, men hvis du tænder for den, altså lytter eller kommunikerer, skal du have et Short Range Certificate, eller hvad vi til hverdag kalder et VHF/SRC-bevis, for at betjene radioen lovligt.I en nødsituation kan det være sidste udvej at anvende …

Læs mere

Invitation til klubaften om forårsklargøring

Invitation til Stander Ned 2021

Sæsonen går på hæld, men heldigvis må vi nu igen mødes alle sammen. Det fejrer vi med middag og fest! Program for Stander Ned d. 30. oktober 2021:Kl 17:00 – Vi mødes ved standeren foran jolleskuret.– Formanden holder en tale– Standerne hales ned17:15 – 18:00 – Klubben er vært ved en øl, sodavand eller en …

Læs mere

Invitation til vinsmagning – UDSAT TIL 26/2-2022

Læs invitationen her: Tilmelding senest d. 24. oktober via dette link: https://3112.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/75015

Køge Sejlklub opgraderer

Så fik Køge Sejlklub sin første J80 sejlbåd, som netop er hentet i Sverige. Købet blev muligt via støtte fra Nordeafonden og arven efter Kim Ellyt. Fredag d. 10/9 var der præsentation og navngivning for klubbens medlemmer. Tak til alle som har bidraget til at anskaffelsen mulig og som var med til at gøre det …

Læs mere

Fællesspisning

Fællesspisning i Køge Sejlklub, sammen med KMS fredag d. 1. oktober.Vi spiser kl 18:00 efter fredagbaren.Linda og Tanja vil lave forloren skilpadde med tilbehør og derefter kage til kaffen.Pris 80 kr. pr. person – der betales på dagen, helst med mobilepay, men kontanter er også ok Tilmelding på mail til eg@koegesejlklub.dk – senest tirsdag d. 28/9

Opgradering af jolleparken i Køge Sejlklub

Køge Sejlklub har fået tre nye Tera joller, som skal være den tredje jolletype i ungdomsafdelingen. Anskaffelsen blev mulig gennem tre sponsorater. Efter formandens takketale til sponsorerne, talte en af hovedsponsorerne – direktør for Spar Nord Køge Jesper Køster, som bl.a. fremhævede at ” Spar Nord Fonden støtter lokale ildsjæle inden for kultur, sport og …

Læs mere