Tursejlads i skolebåde 2024

Har du opnået bevis for bestået duelighedsprøve, men savner erfaring med gennemførelse af lidt længere ture end bare ”aftensejladser” i Køge Bugt?

Så er dette arrangement måske noget for dig.

I 2024 gennemfører sejlerskolen i Køge Sejlklub i alt 4 korte tursejladser med overnatning i klubbens L23 skolebåde.

Forudsætning for deltagelse er at du er medlem af klubben og har opnået bevis for bestået duelighedsprøve.

Under sejladserne opnår du erfaring med

 • planlægning og gennemførelse af ”længere” ture
 • navigation
 • ligge for anker
 • radiokommunikation
 • ligge til i ”fremmede ”havne
 • overnatning på båd

Alle deltagere bidrager meget aktivt i alle forberedelserne.

Det betyder at der forud for hver sejlads aftales hvem der sørger for hvad til hver enkelt tur.

Fx skal der forud for hver tur udpeges en

 • skipper
 • navigatør
 • ansvarlig for forplejning
 • ansvarlig for gennemgang af rig, sejl, motor og øvrigt udstyr om bord
 • kasserer

Destinationerne kan fx være mod Nord til Dragør Havn, Flakfortet, Trekroner Fort, Ven, eller mod Syd til Rødvig eller Fed Havn (Faxe).

Planen er at vi afgår fra Køge tidligt om morgenen lørdage, og kommer hjem sent om eftermiddagen søndage.

Aktiviteterne finder sted som følger:

Dato Aktivitet Bemærkninger
Mandag den 22. april 2024 kl. 19-21 Opstartsmøde Hilse på hinanden

Aftale destinationer

Gennemgå bådens udstyr

Personligt udstyr (redningsveste mm)

Udarbejde tjeklister

Lørdag den 27. april kl. 14-16 Planlægningsmøde – tur # 1 Lægge detailplaner for første sejlads

Fordele ansvarsområder og arbejdsopgaver

4+5 maj

 

Tur # 1
Mandag den 3. juni kl. 19-21. Planlægningsmøde – tur # 2 Evaluering af tur #1

Lægge detailplaner for sejlads

Fordele ansvarsområder og arbejdsopgaver

8+9 juni Tur # 2
Søndag den 4. august kl. 11-13 Planlægningsmøde – tur # 3 Evaluering af tur #2

Lægge detailplaner for sejlads

Fordele ansvarsområder og arbejdsopgaver

10+11 august Tur #3
Søndag den 1. september kl. 11-13 Planlægningsmøde – tur # 4 Evaluering af tur #3

Lægge detailplaner for sejlads

Fordele ansvarsområder og arbejdsopgaver

7+8 september Tur #4
Søndag den 22. september kl. 11-13 Opsamling og afrunding Evaluering af 2024 sæsonens ture og planlægning af sæsonen 2025

 

Gebyret for deltagelse i alle 4 ture er i alt kr. 1.600 pr. deltager. Gebyret dækker forplejning, havneafgifter samt opdatering/vedligehold af bådenes udstyr. Ved aflysning af ture fx pga. dårlige vejrforhold refunderes kr. 400 pr. aflyst tur.

Der er plads til op til 3 personer i hver båd.

Der er ikke mulighed for at ”nøjes med” at deltage i enkelte udvalgte ture. Tilmeldingen gælder alle 4 ture.

Deltagere skal selv medbringe redningsvest, passende beklædning, sengetøj og/eller soveposer.

Ledelsen af møderne og turene varetages af Thomas Bach Tengberg, der har 5 års sejlererfaring og er instruktør for nye sejlere i Køge Sejlklub.

Der er et begrænset antal sovepladser i skolebådene, så det maksimale deltagerantal er i alt 8 personer.

Tilmeld dig her.