Tilmelding til sejladser

Tilmelding til Tune Up 2023
Se foreløbig tilmeldingsliste

Tilmelding til Onsdagssejladser 2023
Se foreløbig tilmeldingsliste

Tilmelding til Møn Rundt Regatta 2023
Se foreløbig timeldingsliste

Tilmelding til sejladsen 30 Sømil 2023
Se foreløbig tilmeldingsliste