Tilmelding til sejladser

Tilmelding til Tune Up 2021
Se foreløbig tilmeldingsliste

Tilmelding til Onsdagssejladser 2021
Se foreløbig tilmeldingsliste

Tilmelding til 2 Star Cup 2021
Se foreløbig tilmeldingsliste

Tilmelding til Hven Rundt 2021
Se foreløbig tilmeldingsliste

Tilmelding til sejladsen 30 Sømil 2021
Se foreløbig tilmeldingsliste