Tilmelding til sejladser

Tilmelding til Tune Up 2022
Se foreløbig tilmeldingsliste

Tilmelding til Onsdagssejladser 2022
Se foreløbig tilmeldingsliste

Tilmelding til 2 Star Cup 2022
Se foreløbig tilmeldingsliste

Tilmelding til Hven Rundt 2022
Se foreløbig tilmeldingsliste

Tilmelding til sejladsen 30 Sømil 2022
Se foreløbig tilmeldingsliste