Indbydelser

Indbydelser for kølbådsejladser som Køge Sejlklub afholder i 2019

Kalender og indbydelser bliver løbende opdateret. Følg også med på Facebook.

Onsdagssejladser 2019
1/5 – 30/6 & 1/8 – 15/9
Åben for medlemmer af KjS og KMS.

Indbydelse
Tilmelding
Sejladsbestemmelser – kommer senere
Dommerbestemmelser – kommer senere
Flagsignaler på vandet
Bane 3
Bane 4
Kapsejladsens 10 bud
Deltagere – kommer senere
Dommerliste – kommer senere
Præmietider – TAUDL – kommer senere
Præmietider – TAUDM – kommer senere
Præmietider – TAUDH – kommer senere


Tune-Up, 28/4-2019
Indbydelse
Tilmelding
Sejladsbestemmelser
Meldeseddel
Startliste – kommer senere

One Star Challenge, 31/5-2/6-2019
Se mere på One Star Challenge

2 Star Cup, 16/6-2019
Indbydelse
Tilmelding
Sejladsbestemmelser – kommer senere
Startliste – kommer senere

30 Sømil ‘Bugten Rundt’, 28/9-2019
Åben for alle klubber

Indbydelse
Sejladsbestemmelser
Meldeseddel
Startliste – kommer senere