Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Køge Sejlklub

Køge Sejlklub afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 17. Marts 2020 kl 19 i klubhuset.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent samt 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5. Forelæggelse af udvalg til godkendelse.
6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse samt fastsættelse af
kontingent.
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag – ingen forslag modtaget.
8. Valg af formand, Carsten Ewertsen modtager genvalg.
9. Valg af et bestyrelsemedlem, Jesper Andersen modtager ikke genvalg.
10. Valg af op til 3 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Tim Kastebo og Morten Thomsen.
11. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Dato

17 mar 2020
Expired!

Tid

19:00 - 22:00

Lokation

Klubhuset
Køge Sejlklub, Køge