Generalforsamling Køge Sejlklub 2024

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent samt 2 stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Forelæggelse af udvalg til godkendelse
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse samt fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af formand, lige årstal (Carsten modtager genvalg)
 9. Valg af kasserer, ulige årstal (for et (1) år, da Ebba har trukket sig.
 10. Valg af de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 i lige og 2 i ulige årstal
  1. Bestyrelsesmedlem 1 skal vælges for 2 år. Kim modtager genvalg.
  2. Bestyrelsesmedlem 2 skal erstattes for 1 år, da Niels har trukket sig.
  3. Bestyrelsesmedlem 3 Torben er ikke på valg i år
 11. Valg af op til 3 suppleanter til bestyrelsen
  Rækkefølgen 1., 2. og 3. besluttes efter generalforsamlingen
 12. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
 13. Eventuelt

 

Dato

07 mar 2024
Expired!

Tid

19:00 - 22:00

Lokation

Klubhuset
Køge Sejlklub, Køge