Generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2.Valg af referent samt 2 stemmetællere.
3.Bestyrelsens beretning for det forløbne årved formanden.
4.Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5.Forelæggelse af udvalg til godkendelse.
6.Forelæggelse afbudget for det kommende år til godkendelsesamt fastsættelse af kontingent.
7.Behandling af eventuelt indkomne forslag.
8.Valg af formand,lige årstal.
9.Valgaf kasserer,uligeårstal.
10.Valg af de øvrige 3 bestyrelse medlemmer,1 ilige og 2 i ulige årstal.
11.Valg af op til 3suppleanter til bestyrelsen.
12.Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
13.Eventuelt.

Køge Sejlklub Årsregnskab 2018

Dato

28 feb 2019
Expired!

Tid

19:00 - 21:00

Lokation

Klubhuset
Køge Sejlklub, Køge