Author's posts

Invitation til Fællesspisning

Så er der igen fællesspisning i klubben.Flæskesteg og dessert.Pris 80,- kr. /person.Børn under 12 år, halv pris.Tilmelding til Ebba senest 4. december – eg@koegesejlklub.dkBetaling på dagen med kontanter eller Mobile Pay

Invitation til Stander Ned 2022

Sæsonen går på hæld og medlemmerne inviteres derfor til Stander Ned med middag og fest! Program for Stander Ned d. 29. oktober 2022: Kl 17:00 – Vi mødes ved standeren foran jolleskuret. – Formanden holder en tale – Standerne hales ned 17:15 – 18:00 – Klubben er vært ved en øl, sodavand eller en kop …

Læs mere

Høringssvar til lokalplan for Køge Marina

Læs her Køge Sejlklubs høringssvar til lokalplan 1038 for Køge Marina

Stander Op!

Søndag d. 10. april fejrer vi sæsonens begyndelse ved at hejse standeren. Vi mødes på molen ved jollehuset kl. 14.00Efterfølgende er der kaffe og kage i klubhuset. Vel mødt til sæsonen 2022

Dagsorden til generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i KJS torsdag den. 24. marts 2022. kl. 18.00 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent samt 2 stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 5. Forelæggelse af udvalg til godkendelse. 6. Forelæggelse af budget for …

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag d. 24. marts kl. 1800 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. marts. Efter generalforsamlingen er der fælles spisning. Tilmelding til spisning på info@koegesejlklub.dk senest d. 17. marts. Vel mødt Bestyrelsen

VHF/SRC-uddannelse og online-eksamen til medlemmer af Køge Sejlklub og alle andre fritidssejlere i Køge

Ifølge Søfartsstyrelsen må du gerne eje en VHF/DSC-radio, eller sejle rundt med en VHF/DSC-radio i båden, men hvis du tænder for den, altså lytter eller kommunikerer, skal du have et Short Range Certificate, eller hvad vi til hverdag kalder et VHF/SRC-bevis, for at betjene radioen lovligt.I en nødsituation kan det være sidste udvej at anvende …

Læs mere

Invitation til klubaften om forårsklargøring

Invitation til Stander Ned 2021

Sæsonen går på hæld, men heldigvis må vi nu igen mødes alle sammen. Det fejrer vi med middag og fest! Program for Stander Ned d. 30. oktober 2021:Kl 17:00 – Vi mødes ved standeren foran jolleskuret.– Formanden holder en tale– Standerne hales ned17:15 – 18:00 – Klubben er vært ved en øl, sodavand eller en …

Læs mere

Invitation til vinsmagning – UDSAT TIL 26/2-2022

Læs invitationen her: Tilmelding senest d. 24. oktober via dette link: https://3112.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/75015