Author's posts

Køge Sejlklub opgraderer

Så fik Køge Sejlklub sin første J80 sejlbåd, som netop er hentet i Sverige. Købet blev muligt via støtte fra Nordeafonden og arven efter Kim Ellyt. Fredag d. 10/9 var der præsentation og navngivning for klubbens medlemmer. Tak til alle som har bidraget til at anskaffelsen mulig og som var med til at gøre det …

Læs mere

Fællesspisning

Fællesspisning i Køge Sejlklub, sammen med KMS fredag d. 1. oktober.Vi spiser kl 18:00 efter fredagbaren.Linda og Tanja vil lave forloren skilpadde med tilbehør og derefter kage til kaffen.Pris 80 kr. pr. person – der betales på dagen, helst med mobilepay, men kontanter er også ok Tilmelding på mail til eg@koegesejlklub.dk – senest tirsdag d. 28/9

Opgradering af jolleparken i Køge Sejlklub

Køge Sejlklub har fået tre nye Tera joller, som skal være den tredje jolletype i ungdomsafdelingen. Anskaffelsen blev mulig gennem tre sponsorater. Efter formandens takketale til sponsorerne, talte en af hovedsponsorerne – direktør for Spar Nord Køge Jesper Køster, som bl.a. fremhævede at ” Spar Nord Fonden støtter lokale ildsjæle inden for kultur, sport og …

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Læs referat fra generalforsamlingen her:

Dagsorden til generalforsamling 2021

Søndag den 27. juni kl 1400 i klubhuset, Bådhavnen 6. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af dirigent. Valg af referent og to stemmetællere. Bestyrelsens beretning. Forelæggelse af regnskab fra 2020 til godkendelse. Forelæggelse af udvalg til godkendelse. Forelæggelse af budget for 2021 til godkendelse – inkl fastsættelse af kontingent. Behandling af eventuelle indkomne forslag – der …

Læs mere

Generalforsamling

Køge Sejlklub afholder generalforsamling søndag den 27. juni kl 1400 i klubhuset. Dagsorden jf. vedtægterne. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. (13. juni) Dagsorden for generalforsamling offentliggøres den. 19. juni 2021.

Velkommen til sæson 2021

Standeren er sat og vi er så klar som vi kan være omstændighederne taget i betragtning. Læs formandens tale i PDF’en herunder:

Stander Op

Vi må desværre meddele at “stander op” igen bliver uden deltagelse af klubbens medlemmer pga. de fortsatte restriktioner og anbefalinger fra Dansk Sejlunion. Tale og stander-ophalingen vil blive filmet og lagt op på klubbens facebook side.

Generalforsamling udsat!

Vi afholder jo normalt generalforsamling i starten af marts måned, men pga. Corona udsættes den igen i år. Vi håber at kunne afholde en kombineret stander op og generalforsamling d. 11. april.Mange vinterhilsner fra Bestyrelsen.

Istandsættelse i klubhuset

Køkkenet i klubhuset vil blive lukket fra d. 28. november pga. renovering af lokalet og installation af nye hårde hvidevarer. Arbejdet vil blive lavet så hurtigt det kan lade sig gøre, men vi kender endnu ikke datoen for færdiggørelse. Desuden vil selve klublokalet også blive lukket i en kortere periode, da det også skal renoveres. …

Læs mere